Utse person till AXM-användare

För att upprätthålla översikten över användare i AXM Classic kan du utse personer i ditt projekt till AXM-användare. En person kan tilldelas flera användare. Samtidigt övertas kontaktuppgifterna för den här personen direkt från databasen och visas automatiskt även för respektive användare.

Skillnaden mellan Admin och AdminAL

I AXM Classic finns det bara två användare: Admin och AdminAL.

 1. AXM Classic öppet.
 2. Minst ett identifikationsmedium respektive minst en person skapade.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Användare .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Användare öppnas.
 6. Klicka på den användare som du vill tilldela en person till.
 7. Fönstret Användare öppnas.
 8. I listrutan Tilldelad person väljer du den person i ditt projekt. som du vill tilldela till användaren.
 9. Området Personinformation fylls automatiskt med den information som är sparad om personen (Namn, Avdelning, Tel. och E-post).
 10. Klicka på knappen Komplettera.
 11. Fönstret Användare stängs.
 1. Den tilldelade personen visas bredvid användaren.