Dölja och visa befintliga fält

I AXM Classic finns följande fält som standard:

Personuppgifter

Vart och ett av dessa fält kan döljas och sedan visas igen.

INFO

notice

Innehållet i ett fält försvinner inte när man döljer det.

När du döljer ett fält sparas fältets innehåll i databasen. När du visar fältet igen återställs innehållet.

Dolda fält med innehåll används fortsatt för rapporter. Därmed säkerställas att alla sparade data inkluderas i exempelvis GDPR-rapporten (se Skapa dataskyddsrapport (GDPR)).

 1. Använd inte döljfunktionen om du faktiskt vill radera information.
 2. Ta i stället bort innehållet i det enskilda fältet eller personen och dess identifikationsmedium (se Ta bort identifikationsmedium).
 1. AXM Classic öppet.
 2. Identifikationsmedium finns.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Transponder .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Ett fönster med identifikationsmedier öppnas.
 6. Klicka på valfritt identifikationsmedium.
 7. Identifikationsmediets fönster öppnas.
 8. Klicka på fliken Personuppgifter.
 9. Fönstret växlar till fliken Personuppgifter.
 10. Klicka på konfigurationsknappen .
 11. Fönstret Konfiguration öppnas.
 12. Aktivera eller avaktivera de önskade fälten (exempel: Avmarkera kryssrutan Titel).
 13. Klicka på knappen OK.
 14. Fönstret Konfiguration stängs.
 15. På fliken Personuppgifter i fönstret till identifikationsmediet visas de ändrade fälten (exempel: Fältet Titel saknas).
 16. Klicka på knappen Komplettera.
 1. Fälten döljs eller visas i alla låssystem inom samma projekt.