Allokera flera personer/identifikationsmedier till persongrupper (i persongruppsfönstret)

Personer i ”gammal” persongrupp

Personer i ”ny” persongrupp

 1. AXM Classic öppet.
 2. Minst en persongrupp skapad (se Skapa persongrupp).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen ORGANISATORISK STRUKTUR väljer du posten Grupper av människor.
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Grupper av människor öppnas.
 6. Klicka på den persongrupp som du allokera personerna till.
 7. Fönstret Grupp av personer öppnas.
 8. Klicka på fliken Människor.
 9. Fönstret växlar till fliken Människor.
 10. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 11. Markera alla personer du vill lägga till i området (ctrl+musklick för att markera en eller skift+musklick för att markera flera).
 12. Med flyttar du bara de valda personer och med flyttar du alla personer som visas.
 13. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 14. De markerade personerna i den vänstra kolumnen läggs till i persongruppen.
 15. Klicka på knappen Komplettera.
 16. Fönstret Grupp av personer stängs.
 17. Personerna är allokerade till den nya persongruppen.
 1. Matrisen visar strukturering med nya persongrupper.