Allokera enskilda personer/identifikationsmedier till persongrupper (i transponderfönstret)

Person i ”gammal” persongrupp

Person i ”ny” persongrupp

  1. AXM Classic öppet.
  2. Minst en persongrupp skapad (se Skapa persongrupp).
  1. Klicka på identifikationsmediet till den person som du vill allokera till en nya persongrupp.
  2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
  3. Klicka på fliken Personuppgifter.
  4. Fliken Personuppgifter visas.
  5. I listrutan Grupp av personer väljer du den persongrupp som personen ska komma att tillhöra.
  6. Klicka på knappen Komplettera.
  7. Identifikationsmediets fönster stängs.
  1. Personen tillhör den nya persongruppen.