Allokera personer till persongrupper

Identifikationsmedier är kopplade till personer. I samband med att du skapar ett identifikationsmedium lägger du i regel även till en person som är kopplad till identifikationsmediet.

När du lägger till en person måste du ange en persongrupp. Bäst är att följa bästa praxis (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem) och klara av alla organisatoriska förberedelser innan personer skapas (se Organisationsstruktur). På så sätt behöver du bara öppna fönstren en gång.

Självklart kan du även flytta personerna till en annan persongrupp i efterhand.

Flytta enskilda personer

Flytta flera lås

Allokera enskilda personer/identifikationsmedier till persongrupper (i transponderfönstret)

Lämpar sig för flytt av få personer till många olika persongrupper:

Allokera flera personer/identifikationsmedier till persongrupper (i persongruppsfönstret)

Lämpar sig för flytt av många personer till få olika persongrupper:

INFO

notice

Maximalt ett område per lås

Ett lås kan tillhöra maximalt ett område. Det finns inga överlappande områden i AXM Classic . Om du allokerar ett lås till ett annat område tas detta lås automatiskt bort från det nuvarande området.

  1. I fönstret Utbud - Detaljer kan du använda kolumnen Utbud - Detaljer för att kontrollera om ett lås redan är allokerat till ett område.

Persongrupper påverkar inte behörigheter

Behörigheter är inte omedelbart kopplade till persongrupper. Om en person flyttas till en annan persongrupp påverkar det alltså inte behörigheterna. Persongrupper är emellertid ett praktiskt verktyg för att ändra behörigheter snabbare.

  1. Använd persongrupper för att snabbare lägga till personer till behörighetsgrupper (se Lägga till områden och persongrupper till behörighetsgrupper).