Allokera flera lås till ett annat område (i områdets fönster)

Lås i ”gammalt” område

Lås i ”nytt” område

 1. AXM Classic öppet.
 2. Minst ett område skapat (se Skapa område).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen ORGANISATORISK STRUKTUR väljer du posten Områden.
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Områden öppnas.
 6. Klicka på det område dit du vill flytta låsen.
 7. Fönstret Område öppnas.
 8. Klicka på fliken Stängningar.
 9. Fönstret växlar till fliken Stängningar.
 10. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 11. Markera alla lås du vill lägga till i området (ctrl+musklick för att markera ett eller skift+musklick för att markera flera).
 12. Med flyttar du bara de valda låsen och med alla visade lås.
 13. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 14. Det markerade låset i den vänstra kolumnen läggs till i området.
 15. Klicka på knappen Komplettera.
 16. Fönstret Område stängs.
 17. Låsen har flyttats till det nya området.
 1. Matrisen visar strukturering med nya områden.