Allokera enskilda lås till ett annat område (i låsets fönster)

Lås i ”gammalt” område

Lås i ”nytt” område

  1. AXM Classic öppet.
  2. Minst ett område skapat (se Skapa område).
  1. Klicka på det lås som du vill flytta till ett annat område.
  2. Låsets fönster öppnas.
  3. I listrutan Område väljer du det område dit du vill flytta låset.
  4. Klicka på knappen Komplettera.
  5. Låsets fönster stängs.
  1. Låset befinner sig i det nya området.

INFO

notice

Tidsscheman i lås och områden

Du kan allokera tidsscheman både till ett lås och till låsets område. I detta fall används tidsschemat i låset och tidsschemat som hör till området ignoreras.

Om tidsschemat allokeras till området i stället för till låset övertas områdets tidsschema i låset. Du ser att så är fallet genom att det står ett tillägg i fönstret till låset ”(arv)”.