Skalning av bildfiler

I AXM Classic har du möjlighet att anpassa rapporter med egna bildfiler i sidhuvud och sidfot (se Anpassa rapporter och exporter).

Här kan du exempelvis infoga en egen logotyp.

Du kan välja valfri bildfil. I rapporterna finns en särskild ram som är avsedd för bildfilerna. I AXM Classic skalas bilderna automatiskt för att passa i ramen.

Bilden är för smal och för låg

Bilden förstoras proportionellt och passas mot ramens högerkant.

Bilden är för hög

Bilden förminskas proportionellt och passas mot ramens högerkant.

Bilden är för bred

Bilden förminskas proportionellt och passas mot ramens nederkant.

Bilden är för hög och tydligt för bred

Bilden förminskas proportionellt och passas mot ramens nederkant.

Bilden är för bred och tydligt för hög

Bilden förminskas proportionellt och passas mot ramens högerkant.