Anpassa egenskaper för personuppgifter

Kanske passar de standardegenskaper som finns i AXM Classic för personer och lås inte för din tillämpning.

I stället för standardfältet Titel kanske du hellre vill ha ett kontorsnummer.

I AXM Classic har du frihet att själv bestämma vilka egenskaper du vill använda.

INFO

notice

Oavsiktlig redigering av egenskaper som gäller hela projektet

Anpassningen av egenskaper gäller för alla låssystem inom samma projekt. Om du exempelvis raderar en egenskap inom ett låssystem försvinner den även från alla andra låssystem.

  1. Före redigering bör du fundera på om vill kunna redigera egenskaperna från alla övriga låssystem.