Skapa dataskyddsrapport (GDPR)

Dataskyddsrapporten (=GDPR-rapport) innehåller information om vilka personrelaterade uppgifter om en person som är sparade i AXM Classic . Den här rapporten kan du ta fram för flera personer samtidigt. Då exporteras en pdf-fil för varje person.

Rapporten kan bekräftas med en underskrift i det därför avsedda fältet.

Den består av följande avsnitt:

Personuppgifter

Det här avsnittet innehåller de sparade personrelaterade uppgifterna.

Poster som är tomma i AXM Classic döljs automatiskt i rapporten.

Personhistorik

I det här avsnittet visas ändringar av följande uppgifter:

Protokoll

Det här avsnittet är en ändringslogg. Här visas alla poster i databasen som berör personen och personens identifikationsmedium (se även Följa upp aktiviteter i databasen (logg)).

INFO

notice

Utfärdande av användardefinierade fält

När det gäller Personuppgifter kan du även skapa användardefinierade fält (se Anpassa egenskaper för personuppgifter). De matas då också ut.

 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Transponder .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Transponder öppnas.
 6. Växla vid behov till det låssystem som innehåller det önskade identifikationsmediet via listrutan uppe till höger.
 7. Markera ett eller flera identifikationsmedier som du vill skapa dataskyddsrapporter för.
 8. Markerade rader blir orangefärgad.
 9. Klicka på knappen GDPR-data .
 10. Explorer-fönstret öppnas.
 11. Spara rapporten i valfri mapp.
 12. Dataskyddsrapporten exporteras som pdf (DIN A4).
 13. Om du har markerat flera identifikationsmedier öppnas Utforskaren omedelbart igen och du kan spara nästa rapport.

Du har möjlighet att anpassa rapporter (se Anpassa rapporter och exporter).