Skapa rapport om utfärdande av identifikationsmedier

Med den här rapporten kan du kontrollera att någon har fått ett specifikt identifikationsmedium och en introduktion av dig.

Du kan därför bara exportera den här rapporten för ett utvalt identifikationsmedium åt gången.

Som ägare av låssystemet kan du därmed dokumentera TID-nummer och gardera dig. Det finns fält för underskrift på rapporten.

Rapporten innehåller följande uppgifter:

 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Transponder .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Transponder öppnas.
 6. Växla vid behov till det låssystem som innehåller det önskade identifikationsmediet via listrutan uppe till höger.
 7. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 8. Markera det identifikationsmedium som du vill dela ut.
 9. Den markerade raden blir orangefärgad.
 10. Klicka på knappen Utgång .
 11. Fönstret Transponderutgång öppnas.
 12. Om du vill även vill lägga till ett fast återlämningsdatum: Markera kryssrutan Ange datum för återlämnande och välj återlämningsdatum genom att klicka på kalendern. .
 13. Om du vill även vill lägga till befintliga behörigheter: Markera kryssrutan Med behörigheter.
 14. Om du även vill lägga till utfärdandet av identifikationsmediet i dess åtgärdslista: Markera kryssrutan ange sb./sth. i åtgärdslistan och spara med kryssrutan Spara rapporten i åtgärdslistan i förekommande fall även den tillhörande åtgärdslistan (se även Planera och följa upp administrativa uppgifter rörande identifikationsmedier för information om åtgärdslistan).
 15. Klicka på knappen OK.
 16. Fönstret Transponderutgång stängs.
 17. Explorer-fönstret öppnas.
 18. Spara pdf-filen i valfri mapp.
 19. Rapporten om utfärdande av det valda identifikationsmediet exporteras som pdf-fil (DIN A4).

Du har möjlighet att anpassa rapporter (se Anpassa rapporter och exporter).

Du kan dessutom notera utfärdandedatumet direkt i åtgärdslistan till respektive identifikationsmedium (se Notera utgivningsdatum).