Rapporter

Rapporter är ett bra sätt att alltid ha överblick över låssystemet.

Några rapporter (nämligen systemrapporterna) finns på fliken Rapporter:

På den fliken kan du emellertid inte mata ut rapporter. Du har i stället möjlighet att använda fälten Namn och Beskrivning för att ange egna värden. Inmatningar i fältet Namn används som rubrik i rapporten i fråga.

De faktiska rapporterna kan du skriva ut från respektive logiska platser i AXM Classic .

Exempel: Dataskyddsrapporten finns på flera ställen.