Anpassa rapporter och exporter

I AXM Classic kan du anpassa rapporter och exporter:

De här uppgifterna används globalt i alla rapporter för ett enhetligt utseende.

 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Inställningar för AX Manager .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fönstret AX Manager – inställningar öppnas.
 6. Växla till fliken Rapporter.
 7. Fyll i fälten i området Adress .
 8. Fält som inte är ifyllda döljs i rapporten.
 9. I området Logotyper klickar du på knappen .
 10. Explorer-fönstret öppnas.
 11. Välj en lämplig bildfil till sidhuvud respektive sidfot.
 12. Explorer-fönstret stänger.
 13. Valda bildfiler visas i området Logotyper .
 14. Klicka på knappen OK.
 15. Fönstret AX Manager – inställningar stängs.
 1. Rapporterna genereras framöver med dina egna uppgifter och logotyper.