Persongrupper

Persongrupper är en organisatorisk enhet. Med en persongrupp kan du sammanfatta personer (och deras identifikationsmedier) även i AXM Classic .

Det klassiska exemplet för användning av persongrupper är avdelningar. Det är mycket troligt att alla medarbetare inom en avdelning får samma behörigheter (t.ex. bör alla mekaniker i verkstaden kunna öppna alla lås). I stället för att tilldela varje identifikationsmedium de nödvändiga behörigheterna: Gruppera identifikationsmedierna i en persongrupp och ge hela persongruppen nödvändig behörighet på en gång.

Persongrupper erbjuder dessutom ytterligare fördelar:

Persongrupper är en organisatorisk enhet. Det bästa är att skapa persongrupperna först och identifikationsmedierna sedan (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem och Skapa persongrupp).

INFO

notice

Maximalt en persongrupp per identifikationsmedium

Ett identifikationsmedium kan tillhöra maximalt ett persongrupp. Personer som hör till flera avdelningar finns inte i AXM Classic . Om du allokerar ett identifikationsmedium till en annan persongrupp tas detta identifikationsmedium automatiskt bort från den nuvarande persongruppen.

  1. I fönstret Grupp av personer kan du använda kolumnen Grupp av personer för att kontrollera om ett identifikationsmedium redan är allokerat till en persongrupp.

Matris utan persongrupper

Matris med persongrupper