Skapa persongrupp

Persongrupper är en mycket användbar strukturering av låssystemet (se även Persongrupper).

 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Grupper av människor .
 4. Fliken Grupper av människor öppnas.
 5. Klicka på knappen Ny .
 6. Fönstret Grupp av personer öppnas.
 7. I fältet Namn anger du persongruppens namn.
 8. I fältet Beskrivning anger du vid behov en beskrivning av persongruppen.
 9. Klicka på knappen Komplettera.
 10. Fönstret Grupp av personer stängs.
 1. Den nya persongruppen visas i listan.