Ta ur drift och ta bort från databasen

 1. AXM Classic öppet.
 2. Lista med identifikationsmedier eller matris öppnad.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det defekta identifikationsmediet.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Transpondern är defekt / byt ut.
 4. Assistent för behandling av ett defekt identifikationsmedium öppnas.
 5. Välj alternativet Ta transpondern ur drift.
 6. Klicka på knappen Gå till.
 7. En anmodan om att bekräfta urdrifttagningen öppnas.
 8. Klicka på knappen Ja.
 9. Anmodan om att bekräfta urdrifttagningen stängs.
 10. En anmodan om att bekräfta borttagning av identifikationsmediet öppnas.
 11. Klicka på knappen Ja.
 12. Anmodan om att bekräfta borttagning av identifikationsmediet stängs.
 1. Identifikationsmediet har tagits bort utan att ersättas.