Ny synkronisering (iordningställande)

 1. AXM Classic öppet.
 2. Lista med identifikationsmedier eller matris öppnad.
 3. Identifikationsmedium finns.
 4. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det defekta identifikationsmediet.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Transpondern är defekt / byt ut.
 4. Assistent för behandling av ett defekt identifikationsmedium öppnas.
 5. Välj alternativet Reparera transpondern.
 6. Klicka på knappen Gå till.
 7. Identifikationsmediet återställs.
 8. Identifikationsmediet synkroniseras.
 1. Identifikationsmediet synkroniserades på nytt med samma inställningar.