Behörighetskryssens betydelse i matrisen

Kryss

Betydelse

Inte behörig.

Behörig i databasen, men ännu inte programmerad.

Behörig och programmerad.

Behörighet återkallad, men borttagning av behörighet ännu inte programmerad.

Behörig via en behörighetsgrupp i databasen, men ännu inte programmerad.

Behörig och programmerad via en behörighetsgrupp.

Behörighet via en behörighetsgrupp föreligger och är programmerad, men den här behörigheten har tagits bort manuellt. Borttagning av behörighet ännu inte programmerad.

Behörighet föreligger via en behörighetsgrupp, men den här behörigheten togs bort manuellt före programmering.

Behörig och programmerad, men identifikationsmediet har spärrats (t.ex. efter stöld).

Inte behörig, identifikationsmediet har spärrats (t.ex. efter stöld).