Läsa av passerlista/beträdelselista under synkronisering

 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Inställningar för AX Manager .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fönster med inställningar i AXM Classic öppnas.
 6. Växla till fliken Synkronisering.
 7. Markera i förekommande fall kryssrutorna Läsa åtkomstlistan under synkronisering av en låsning eller Läsning av promenadlistan under synkronisering av en transponder.
 8. Klicka på knappen OK.
 9. Fönster med inställningar i AXM Classic stängs.
 1. Passerlistan resp. beträdelselistan kommer nu att avläsas vid synkronisering.