Identifiera okänt identifikationsmedium

 1. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 2. AXM Classic öppet.
 3. Listan med identifikationsmedier eller matrisvyn öppen.
 1. Klicka på valfritt identifikationsmedium.
 2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
 3. Klicka på knappen Synkronisera .
 4. Synkroniseringsfönstret öppnas.
 5. I listrutan Programmeringsenhet väljer du den programmeringsenhet som du vill identifiera identifikationsmediet med.
 6. Klicka på knappen Känna igen transpondern .
 7. Följ eventuella anvisningar.
 8. Identifikationsmediet identifieras.
 1. Information om identifikationsmediet visas i fönstret.

Nu kan du vid behov återställa identifikationsmediet (se Återställa identifikationsmedium).