Skapa fler objekt

Ofta är det så att du vill skapa flera objekt med samma eller liknande inställningar.

Ett exempel är flera identifikationsmedier kanske ska ha samma tidsmässiga inställningar.

I många fönster i AXM Classic har du hjälp av kryssrutan Skapa ett annat objekt . Om du markerar den här kryssrutan förblir det aktuella fönstret öppet med samma inställningar.

Exempel: Du skapar en transponder och markerar kryssrutan. Nu klickar du på knappen Komplettera. Den önskade transpondern skapas och fönstret förblir öppet med samma inställningar. Till nästa transponder behöver du alltså inte ställa in allt på nytt utan bara ange ett nytt namn.