Användning av flikar

I AXM Classic är det möjligt att utföra flera uppgifter samtidigt tack vare innovativ flikstyrning. Du kan ha flera flikar öppna samtidigt.

Flikar som du använder ofta kan du öppna automatiskt vid start (se Nåla fast flikar).

Många flikar öppnas i förgrunden som fönster och måste först stängas innan du kan göra något annat. Det gäller bland annat följande flikar:

Du känner igen en sådan flik på att övriga delar i AXM Classic blir gråmarkerade när fliken är öppen.