Ändra signalering

Olika situationer kan kräva olika signalering.

I AXM Classic kan du därför ställa in signaleringen för Smartreläet.

På SREL.ADV och SREL2.G2 finns en anslutning för en extern lysdiod resp. en extra pipenhet. Information om anslutning finns i handboken till respektive Smartrelä.

Med alternativet Extern lysdiod eller Externt pip ställer du in om anslutningen under öppning ska aktiveras varaktigt eller bara vid omkoppling till jord.

Extern lysdiod

Externt pip

Anslutningen kopplar varaktigt mot jord under öppning. Lysdioden lyser så längs om Smartreläet kopplar.

Anslutningen kopplar bara vid omkoppling. Pipenheten piper bara när Smartreläet kopplar om. Ett varaktigt pipljud vore störande.

  1. Fliken Konfiguration Öppen (se Ändra inställningar för Smartrelä).
  1. Öppna menyn Avancerad konfiguration .
  2. Välj mellan alternativen Extern lysdiod och Externt pip.
  3. Genom att markera kryssrutorna Stäng av lysdioden resp. Stänga av personsökaren kopplar du från lysdioden eller pipenhet till Smartreläet (gäller även extern lysdiod resp. extern pipenhet).
  4. Klicka på knappen Komplettera.
  5. Smartreläets fönster stängs.
  1. Smartreläets signalering har ändrats.