Allokera lås till byggnader/platser

När du skapar ett lås måste du ange en plats och en byggnad. Bäst är att följa bästa praxis (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem) och klara av alla organisatoriska förberedelser innan låsen skapas (se Organisationsstruktur). På så sätt behöver du bara öppna fönstren en gång.

Naturligtvis kan du allokera låsen till andra byggnader i efterhand.

 1. AXM Classic öppet.
 2. Minst en plats skapad (se Skapa plats).
 3. Minst ett byggnad skapad (se Skapa en byggnad och allokera till en plats).
 1. Klicka på det lås som du vill allokera till en plats och en byggnad.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. Öppna menyn Byggnad - Detaljer .
 4. I listrutan Plats anger du platsen där låset används.
 5. Val av byggnader i listrutan Byggnad begränsas till byggnader som hör till den valda platsen.
 6. I listrutan Byggnad väljer du byggnaden där låset används.
 7. Klicka på knappen Komplettera.
 8. Låsets fönster stängs.
 1. Låset är allokerat till en annan byggnad/plats.

INFO

notice

Helgdagslistor för lås och platser

Du kan allokera helgdagslistor både till ett lås och till låsets plats. I detta fall används helgdagslistan i låset och helgdagslistan som hör till platsen ignoreras.

Om helgdagslistan allokeras till platsen i stället för låset övertas platsens helgdagslista i låset. Du ser om att så är fallet genom att det står ett tillägg i fönstret till låset om att listan är överförd.