Lägga till lås och identifikationsmedier i behörighetsgrupper

I idealfallet har skapade du behörighetsgrupper redan innan du skapade låsen (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem och Skapa behörighetsgrupper). Därigenom kan du ställa in behörighetsgrupperna direkt i egenskaperna när du skapar låsen och identifikationsmedierna:

Naturligtvis kan du lägga till låsen och identifikationsmedierna till behörighetsgrupperna även i efterhand.

 1. AXM Classic öppet.
 2. Behörighetsgrupper skapade (se Skapa behörighetsgrupper).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Behörighetsgrupper .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Behörighetsgrupper öppnas.
 6. Klicka på den behörighetsgrupp där du vill lägga till lås och identifikationsmedier.
 7. Behörighetsgruppens fönster öppnas.
 8. Klicka på fliken Stängningar.
 9. Fönstret växlar till fliken Stängningar.
 10. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 11. Markera alla lås du vill lägga till i behörighetsgruppen (ctrl+musklick för att markera ett eller skift+musklick för att markera flera).
 12. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 13. Med flyttar du bara de valda låsen och med alla visade lås.
 14. De markerade låsen i den vänstra kolumnen läggs till i behörighetsgruppen.
 15. Klicka på fliken Transponder.
 16. Fönstret växlar till fliken Transponder.
 17. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 18. Markera alla identifikationsmedier du vill lägga till i behörighetsgruppen (ctrl+musklick för att markera ett eller skift+musklick för att markera flera).
 19. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 20. Med flyttar du bara de valda identifikationsmedierna och med alla visade lås.
 21. De markerade identifikationsmedierna i den vänstra kolumnen läggs till i behörighetsgruppen.
 22. Klicka på knappen Komplettera.
 23. Fönstret för den behörighetsgruppen stängs.
 24. Alla identifikationsmedier i den här behörighetsgruppen har behörighet till alla lås i den här behörighetsgruppen.
 25. Matrisvyn visas igen.
 26. Klicka på knappen Uppdatera .
 1. I matrisen visas behörigheter från din behörighetsgrupp (du ser en liten trekant bredvid krysset).

Du kan även skriva över enskilda behörigheter i behörighetsgrupperna manuellt. Det finns exempelvis möjlighet att ta bort behörigheten för ett identifikationsmedium som egentligen skulle vara behörigt till ett lås.

Du går då tillväga som vid normal tilldelning av enskilda behörigheter (se Ändra enskilda behörigheter (kryss)). I detta fall försvinner bara krysset, inte trekanten:

Trekanten visar också att det egentligen föreligger en behörighet från en behörighetsgrupp.