Visa och exportera beträdelselistan för ett identifikationsmedium.

Om du önskar kan identifikationsmedier logga med vilka lås de har använts (se Logga passering med identifikationsmedium (beträdelselista)). Därefter överförs de sparade posterna i beträdelselistan till databasen till exempel i samband med en synkronisering (se Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)).

Du kan visa och exportera de beträdelselistor som är sparade i databasen.

INFO

notice

Visad status motsvarar senaste synkronisering.

I AXM Classic visas här den status som är sparad i databasen.

 1. AXM Classic öppet.
 2. Identifikationsmedium synkroniserat minst en gång.
 1. Klicka på identifikationsmedium som du vill visa beträdelselistan för.
 2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
 3. Klicka på fliken Förteckning över personer som kan komma in
 4. Fönstret växlar till fliken Förteckning över personer som kan komma in.
 5. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 6. Klicka på knappen Exportera .
 7. Explorer-fönstret öppnas.
 8. Spara den exporterade beträdelselistan i valfri filmapp.
 9. Explorer-fönstret stänger.
 1. Beträdelselistan har exporterats.

Du har möjlighet att anpassa rapporter (se Anpassa rapporter och exporter).