Ta bort tidsscheman

 1. AXM Classic öppet.
 2. Tidsscheman är inte längre allokerade till något lås (bearbeta allokerade lås, se Lägga till lås i tidsschemat).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Kontroll av tidtabellen .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Kontroll av tidtabellen öppnas.
 6. Klicka på knappen Tidtabeller .
 7. Fliken Tidtabeller öppnas.
 8. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 9. Markera de tidsscheman som du vill ta bort (ctrl+musklick för att markera ett, skift+musklick för att markera flera).
 10. Klicka på knappen Ta bort .
 1. Tidsscheman borttagna.