Ta bort enskilt identifikationsmedium via matrisen

  1. AXM Classic öppet.
  2. Matrisvyn öppen.
  1. Markera det identifikationsmedium som du vill ta bort.
  2. Klicka på knappen Ta bort .
  3. En anmodan om att bekräfta borttagningen öppnas.
  4. Klicka på knappen Ja.
  5. Anmodan om att bekräfta borttagningen stängs.
  1. Identifikationsmediet har tagits bort.