Duplicera ett glömt identifikationsmedium temporärt

Glömda identifikationsmedier skiljer sig från defekta eller stulna/förlorade identifikationsmedier på följande sätt:

Medarbetare som har glömt sitt identifikationsmedium kan få en kopia med förfallodatum. Återställning eller borttagning är inte aktuellt i detta fall eftersom ingen har obehörig åtkomst till det glömda identifikationsmediet.

Duplikatet får ett annat TID och är därmed ur låsperspektiv ett självständigt identifikationsmedium (information om sambandet mellan TID och identifikationsmedium finns under Identifikationsmedier, lås och låsschema).

 1. AXM Classic öppet.
 2. Lista med identifikationsmedier eller matris öppnad.
 3. Identifikationsmedium för temporärt duplikat finns.
 4. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det glömda identifikationsmediet.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Transponder glömd.
 4. Assistent för glömda identifikationsmedier öppnas.
 5. Klicka på knappen Gå till.
 6. En anmodan om att ange förfallodatum för duplikatet öppnas.
 7. Ange hur länge duplikatet ska vara aktivt (max. 7 dagar).
 8. Klicka på knappen OK.
 9. Anmodan om att ange förfallodatum för duplikatet stängs.
 10. Fråga om omedelbar synkronisering öppnas.
 11. Klicka på knappen Ja.
 12. Fråga om omedelbar synkronisering stängs.
 13. Duplikatet synkroniseras.
 1. Det glömda identifikationsmediet är duplicerat med förfallodatum.

Duplicerade identifikationsmedier visas även i matrisen:

I egenskaperna till duplikatet kan du visa förfallodatum och vid behov förlänga det (se Aktivera eller avaktivera identifikationsmedium en gång vid bestämda tidpunkter (aktiverings- och förfallodatum)):

I det här exemplet skapades duplikatet den 28 maj 2021 klockan 23.00 med giltighet en dag. Duplikatets förfallodatum är alltså den 29 maj 2021 kl. 23.00.

Om ett identifikationsmedium skulle glömmas under en längre tid (och därmed kanske inte vara glömt utan borttappat kan det vara en god idé att spärra det (se Varaktigt spärra och byta ut förlorat/stulet identifikationsmedium).