Varaktigt spärra och byta ut förlorat/stulet identifikationsmedium

Ett identifikationsmedium som inte går att hitta utgör en säkerhetsrisk för låssystemet. Till skillnad från ett glömt identifikationsmedium vet du inte längre var mediet befinner sig utan obehöriga skulle kunna använda det för att skaffa sig tillträde.

Spärra omedelbart ett sådant identifikationsmedium. Du kan då samtidigt skapa ett nytt identifikationsmedium till den berörda medarbetaren med ett annat TID men med samma inställningar och behörigheter. Dina lås registrerar ersättningsmediet som ett nytt identifikationsmedium (information om TID, se Identifikationsmedier, lås och låsschema).

 1. AXM Classic öppet.
 2. Lista med identifikationsmedier eller matris öppnad.
 3. Identifikationsmedium för utbyte finns.
 4. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det identifikationsmedium som tappats bort/blivit stulet.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Transponder förlorad.
 4. Assistent för behandling av ett förlorat identifikationsmedium öppnas.
 5. Klicka på knappen Gå till.
 6. Ett fönster för att ange orsaken öppnas.
 7. Välj orsak i listrutan.
 8. Klicka på knappen OK.
 9. En fönster med en fråga om du vill skapa ett ersättningsmedium öppnas.
 10. Klicka på knappen Ja.
 11. Fönstret med frågan om du vill skapa ett ersättningsmedium stängs.
 12. Det nya identifikationsmediet visas i bakgrunden i matrisen.
 13. En fönster med en fråga om du vill synkronisera ersättningsmediet öppnas.
 14. Klicka på knappen Ja.
 15. Fönstret med frågan om du vill synkronisera ersättningsmediet stängs.
 16. Synkroniseringen startar.
 17. Det förlorade identifikationsmediet är spärrat.
 18. Ersättningssidentifikationsmediet är synkroniserat.
 1. Ersättningsmediet visas bredvid det förlorade identifikationsmediet i matrisen.

OBS

Ändringar i låssystemet får effekt först efter synkronisering

Om du bearbetar låssystemet med AXM Classic sparas ändringarna först bara i databasen.

Ändringar i de faktiska komponenterna sker först efter en synkronisering.

 1. Kontrollera regelbundet i matrisen om komponenterna behöver synkroniseras (se AXM-programmets uppbyggnad).
 2. Särskilt i kritiska situationer (t.ex. om ett identifikationsmedium går förlorat) bör du omedelbart genomföra en synkronisering (se Synkronisering: Jämförelse mellan låsschema och verklighet).

OBS

Lås-ID:n i Lite Edition överförs inte till lås

I Lite Edition uppdateras inte lås via lås-ID:n.

 1. Synkronisera låsen på plats.