Klick för att ändra behörigheter

Du har tre möjligheter att ställa in enskilda behörigheter genom att klicka i matrisvyn:

  1. Matrisvyn öppen.
  1. Klicka på knappen Konfiguration.
  2. Fönstret med matrisinställningarna i AXM Classic öppnas.
  3. I listrutan Tilldelning av behörigheter väljer du posterna Enkelt musklick, Dubbelklicka på eller Ctrl + enkel musklick.
  4. Klicka på knappen OK.
  5. Fönstret med matrisinställningarna i AXM Classic stängs.
  1. Klick för behörigheter har ändrats.