Byta plats på dörrar och personer i matrisen (överföra)

I standardvyn visas dörrarna som rader och personerna som kolumner. Det kan du ändra.

  1. Matrisvyn öppen.
  1. Klicka på knappen Konfiguration.
  2. Fönstret med matrisinställningarna i AXM Classic öppnas.
  3. Markera kryssrutan Byt plats för transpondrar och lås.
  4. Klicka på knappen OK.
  5. Fönstret med matrisinställningarna i AXM Classic stängs.
  1. Dörrar och personer byter plats i matrisvyn.