Visa anslutna/kompatibla programmeringsenheter

i det här fönstret kan du kontrollera om en ansluten programmeringsenhet fungerar och känns igen.

  1. AXM Classic öppet.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Programmeringsutrustning .
  1. Ett fönster med programmeringsenheter öppnas.

I det här fönstret visas alla kompatibla programmeringsenheter. Listan med programmeringsenheter skiljer sig åt beroende på vilken version av AXM du använder. I status fältet ser du om en programmeringsenhet är ansluten och identifierad av AXM Classic.