Exportera lås som lista

Alla lås i låssystemet kan exporteras i pdf-format.

I pdf-filen visas exakt samma lås i exakt samma ordningsföljd som i AXM Classic.

Det innebär att du kan sortera och filtrera vyn före export. Därmed sorterar och filtrerar du även den exporterade listan.

 1. AXM Classic öppet.
 2. Lås är skapat.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Stängningar.
 4. Listan med alla lås i låssystemet öppnas.
 5. Växla vid behov till ett annat låssystem i listrutan eller välj posten Allaför att visa låsen i alla låssystem.
 6. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 7. Klicka på knappen Exportera .
 8. Utforskarfönstret öppnas.
 9. Spara pdf-filen i valfri filmapp.
 1. Visade identifikationsmedier exporteras som pdf-fil (DIN A4).

Du har möjlighet att anpassa rapporter (se Anpassa rapporter och exporter).