Beträdelse- och passerlistor

Om ett identifikationsmedium kommunicerar med ett lås kan detta loggas av båda enheterna (förutsättning för låset är att ZK-funktionen finns).

För kort är en kortkonfiguration med AV-mall en förutsättning.

Båda listorna kan avläsas vid en synkronisering och importeras till databasen:

Därefter kan du visa båda listorna: