Visa identifikationsmedier som är behöriga till en dörr

Alternativt kan du även visa dörrar som ett bestämt identifikationsmedium är behörigt till: Visa dörrar som ett bestämt identifikationsmedium är behörigt till

  1. AXM Classic öppet.
  2. Identifikationsmedium finns.
  3. Lås finns.
  4. Låslistan eller matrisvyn öppen.
  1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
  2. Klicka på det lås som du vill visa behöriga identifikationsmedier för.
  3. Låsets fönster öppnas.
  4. Klicka på fliken Godkända transpondrar.
  5. Fönstret växlar till fliken Godkända transpondrar.
  1. Identifikationsmedier som är behöriga till dörren visas.