Ändra låssystemets lösenord

OBS

Spara lösenordet till låssystemet på ett tillgängligt och säkert ställe.

Lösenordet till låssystemet är det absolut viktigaste lösenordet. Av säkerhetsskäl kan SimonsVoss inte återställa några komponenter utan låssystemets lösenord eller en säkerhetskopia. Det finns ingen generalnyckel.

Om lösenordet till låssystemet förkommer och inte heller kan återställas via en säkerhetskopia kan de berörda komponenterna inte längre programmeras. De måste avlägsnas från låsen och kasseras vilket kostar både tid och pengar.

 1. Säkerställ att lösenordet till låssystemet alltid är tillgängligt för behöriga personer.
 2. Ta då även hänsyn till såväl förutsägbara händelser (till exempel att administratören av låssystemet går i pension) och oförutsägbara händelser (till exempel att administratören av låssystemet säger upp sig).

INFO

notice

Programmeringarbete efter ändrat lösenord till låssystemet

Samtliga data som överförs mellan lås och identifikationsmedier är krypterade. Låssystemets lösenord behövs vid denna kryptering. Det innebär att ett ändrat lösenord till låssystemet måste kommuniceras till alla lås och alla identifikationsmedier.

Ändring av lösenordet till låssystemet orsakar ett omfattande programmeringsbehov på grund av alla ändringar i databasen.

 1. Det gamla lösenordet till låssystemet är känt.
 2. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Låsningssystem .
 4. Fliken Låsningssystem med en lista över alla låssystem i databasen öppnas.
 5. Klicka på det låssystem som du vill ändra lösenord för.
 6. Låssystemets fönster öppnas.
 7. Klicka på fliken Lösenord.
 8. Fönstret växlar till fliken Lösenord.
 9. I fältet Gammalt lösenord Anger du det gamla lösenordet till låssystemet.
 10. I fältet Lösenord anger du det nya lösenordet till låssystemet med minst 8 tecken.
 11. En färgad stapel visar hur säkert lösenordet är.
 12. I fältet bekräfta lösenordet bekräftar du det nya lösenordet.
 13. Klicka på knappen Komplettera.
 14. Varningsmeddelande om den förestående programmeringsinsatsen visas.
 15. Klicka på knappen Ja.
 16. Varningsmeddelandet stängs.
 1. Lösenordet till låssystemet har ändrats.