Skapa låssystem

Med AXM Classic har du möjlighet att använda flera låssystem (bakgrundsinformation om ämnet låssystem finns i Låssystem).

Det första låssystemet skapade du förmodligen med hjälp av assistenten redan när du startade ditt projekt (se Första steg efter installationen). Du skapar ytterligare låssystem på fliken Låsningssystem:

OBS

Spara lösenordet till låssystemet på ett tillgängligt och säkert ställe.

Lösenordet till låssystemet är det absolut viktigaste lösenordet. Av säkerhetsskäl kan SimonsVoss inte återställa några komponenter utan låssystemets lösenord eller en säkerhetskopia. Det finns ingen generalnyckel.

Om lösenordet till låssystemet förkommer och inte heller kan återställas via en säkerhetskopia kan de berörda komponenterna inte längre programmeras. De måste avlägsnas från låsen och kasseras vilket kostar både tid och pengar.

 1. Säkerställ att lösenordet till låssystemet alltid är tillgängligt för behöriga personer.
 2. Ta då även hänsyn till såväl förutsägbara händelser (till exempel att administratören av låssystemet går i pension) och oförutsägbara händelser (till exempel att administratören av låssystemet säger upp sig).
 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Låsningssystem .
 4. Fliken Låsningssystem med en lista över alla låssystem i databasen öppnas.
 5. Klicka på knappen Ny .
 6. Fönstret Låsningssystem öppnas.
 7. I fältet Namn anger du ett namn på låssystemet.
 8. I listrutan Typ väljer du vilka identifikationsmedier det ska finnas stöd för i låssystemet (Endast transponder, Endast kort eller Transpondrar och kort).
 9. INFO

  notice

  Aktivera inte kort ”för säkerhets skull”

  Kort (eller RFID-inlägg, taggar osv.) har begränsat lagringsutrymme. Därför kan bara ett begränsat antal lås-ID:n i ditt låssystem användas med kort (se Kort och lås-ID:n). Det exakta antalet framgår av kapitlet Kortmallar – lås-ID:n 0 till 127 är reserverade för intern användning.

  Exempel: MC1000L_AV använder lås-ID:n 0–1 127. Du kan visserligen skapa 64 000 lås och använda med transpondrar, men endast 1 000 av dem med kort (nämligen de som har ett lås-ID mellan 128 och 1 127).

  1. Välj Transponderom du sannolikt inte kommer att använda kort och liknande RFID-identifikationsmedier.
  2. Du kan vid behov aktivera kort senare (se Aktivera kort och transpondrar).
 10. Vid Endast kort eller Transpondrar och kort visas fliken Kortkonfiguration .
 11. I fältet Beskrivning kan du ange en beskrivning om du vill.
 12. Om du vill använda pinkodsknappsatser i låssystemet: Visa området Alternativ och markera kryssrutan Använda PinCode-tangentbord.
 13. Klicka på fliken Lösenord
 14. Fönstret växlar till fliken Lösenord.
 15. I fältet Lösenord anger du lösenordet för det nya låssystemet.
 16. Upprepa låssystemets lösenord i fältet bekräfta lösenordet.
 17. En färgad stapel visar hur säkert lösenordet är.
 18. Om låssystemet är av typen Endast transponder är du nu klar.
 19. Med knappen Ytterligare låssystem växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 20. Fönstret växlar till fliken Kortkonfiguration.
 21. Ange din kortkonfiguration (se Skapa kortkonfiguration).
 22. Klicka på knappen Komplettera.
 23. Fönstret Låsningssystem stängs.
 1. Det nya låssystemet visas i listan.

Information om i vilken ordning du bygger upp låssystemet finns här: Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem.