Dörrar och lås

Alla ändringar som du gör i låssystemet får effekt först i och med synkroniseringen (se Synkronisera lås (inkl. läsa av passerlista)).