Exportera identifikationsmedier som lista

Alla identifikationsmedier i låssystemet kan exporteras i pdf-format.

I pdf-filen visas exakt samma identifikationsmedier i exakt samma ordningsföljd som i AXM Classic .

Det innebär att du kan sortera och filtrera vyn före export. Därmed sorterar och filtrerar du även den exporterade listan.

 1. AXM Classic öppet.
 2. Identifikationsmedium finns.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Transponder .
 4. Listan med alla identifikationsmedier i låssystemet öppnas.
 5. Välj det låssystem upp till höger vars identifikationsmedier du vill exportera (alternativ: Alla).
 6. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 7. Klicka på knappen Exportera .
 8. Utforskarfönstret öppnas.
 9. Spara pdf-filen i valfri mapp.
 1. Visade identifikationsmedier exporteras som pdf-fil (DIN A4).

Du har möjlighet att anpassa rapporter (se Anpassa rapporter och exporter).