Aktivera eller avaktivera identifikationsmedium en gång vid bestämda tidpunkter (aktiverings- och förfallodatum)

I AXM Classic finns två tidpunkter för identifikationsmedier:

Dessa datum är användbara om identifikationsmedier bara ska kunna användas från och med en bestämd tidpunkt och/eller till en bestämd tidpunkt. Alternativt kan du naturligtvis även dela ut behörigheterna på aktiveringsdatumet och återkalla dem på förfallodatumet. Den avgörande skillnaden är att du då måste synkronisera alla berörda lås eller identifikationsmediet vid dessa tidpunkter.

Om du anger ett aktiverings- resp. förfallodatum besparar du dig detta arbete. Identifikationsmediet accepteras automatiskt av berörda lås vid en bestämd tidpunkt (aktiveringsdatum) eller upphör att fungera vid en bestämd tidpunkt (förfallodatum).

Den här funktionen lämpar sig exempelvis vid tidsbegränsade arbetsförhållanden.

 1. Synkronisera identifikationsmediet bekvämt i förväg.
 2. Ange aktiveringsdatumet till arbetets startdatum och förfallodatumet till det datum när arbetet upphör.

Båda datumen är normalt framtida datum. Om du vill ändra dessa datum för ett redan befintligt identifikationsmedium:

I detta fall visas en varning i AXM, till exempel:

 1. AXM Classic öppet.
 2. Identifikationsmedium finns.
 1. Klicka på det identifikationsmedium som du vill ställa in aktiverings- respektive förfallodatum för.
 2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
 3. Klicka på fliken Konfiguration av transpondern.
 4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration av transpondern.
 5. Öppna vid behov menyerna Aktivering och Utgångsdatum .
 6. Om du vill ställa in ett aktiveringsdatum: Avmarkera kryssrutan med omedelbar verkan.
 7. I listrutan Aktivering från (tid): anger du aktiveringsdatum eller klicka på symbolen för att öppna en kalendervy.
 8. Om du vill ställa in ett förfallodatum: Avmarkera kryssrutan utan utgångsdatum.
 9. I listrutan Aktiv tills (tid): anger du förfallodatum eller klicka på symbolen för att öppna en kalendervy.
 10. Klicka på knappen Komplettera.
 11. Identifikationsmediets fönster stängs.
 1. Identifikationsmediet aktiveras resp. avaktiveras vid de angivna tidpunkterna.