Duplicera identifikationsmedium (inkl. behörigheter och inställningar)

I stället för att skapa ett nytt identifikationsmedium kan du även enkelt duplicera ett redan befintligt. I AXM Classic övertas då även de egenskaper som kan ändras i AXM Classic .

Följande dupliceras:

Följande dupliceras inte:

  1. AXM Classic öppet.
  2. Identifikationsmedium finns.
  1. Markera det identifikationsmedium som ska dupliceras.
  2. Klicka på knappen Dubbla .
  3. Fönstret för att ange antal kopior öppnas.
  4. Klicka på knappen OK.
  1. Identifikationsmedium duplicerat.