Ändra enskilda behörigheter (kryss)

Du delar snabbast ut enskilda behörigheter till enskilda dörrar direkt i matrisen.

  1. AXM Classic öppet.
  2. Matrisvyn öppen.
  1. Klicka på en ruta i matrisen.
  2. Behörighet delas ut för motsvarande identifikationsmedium (kolumn) till motsvarande lås (rad).
  3. Klicka på samma ruta igen.
  4. Behörigheten återkallas.
  1. Enskild behörigheten har delats ut resp. återkallats.

INFO

notice

Ändrade behörigheter börjar gälla först efter synkronisering.

Ändrade behörigheter sparas först bara i databasen och påverkar inte faktiska identifikationsmedier och lås.

  1. Synkronisera identifikationsmedierna och/eller låsen efter att du har ändrat behörigheter.

Som standard delas behörigheten ut med ett enkelt klick. Du kan dock ställa in efter vilket klick behörigheten ska delas ut (se Klick för att ändra behörigheter):