Visa versionsnummer och licensnyckel för AXM

  1. AXM Classic öppet.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen INFO & HJÄLP väljer du posten Om AX Manager.
  4. Informationsfönster om AXM Classic öppnas.
  5. Klicka på knappen Information om licensen.
  6. Informationsfönster om AXM Classic stängs.
  7. Informationsfönster om licens öppnas.
  8. Klicka på knappen Stäng.
  9. Informationsfönster om licens stängs.