Ändra lösenord

Ditt lösenord måste uppfylla följande krav:

Lösenordet blir ännu säkrare om du även använder siffror (1234...) och specialtecken (!$%&?...).

Varje användare kan självklart ändra sitt eget lösenord. Administratörer kan höja säkerheten med högre krav på användarlösenord (se Höja säkerheten hos lösenord).

  1. AXM Classic öppet.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Ändra användarens lösenord.
  4. Fönster för att ändra lösenord öppnas.
  5. I fältet Gammalt lösenord anger du ditt nuvarande lösenord.
  6. I fälten Nytt lösenord och Upprepa det nya lösenordet anger du det nya lösenordet.
  7. En färgad stapel visar hur säkert lösenordet är.
  1. Användarlösenordet har ändrats.