Installation

  1. Systemvillkor för AXM Classic uppfyllda (se Systemvillkor).
  1. Kör installationsfilen.
  2. InstallShield Wizard öppnas.
  3. Välj vilket språk du vill att AXM Classic ska installeras med.
  4. Vid installationen kontrolleras om ytterligare programvara måste installeras.
  5. Installera i förekommande fall den ytterligare programvara som visas.
  6. Installationsfönstret till AXM Classic öppnas.
  7. Utför installationen av AXM Classic.
  1. AXM Classic har installerats.