Voorgeschreven gebruik

De AX Manager Classic (AXM Classic) is een software voor overzichtelijk sluitsysteembeheer. Deze vereenvoudigt het beheer en de besturing van de sluitcomponenten en rechten in het Systeem 3060. Grote en complexe sluitsystemen kunnen met behulp van de SQL-database eenvoudig worden onderhouden.