Identificatiemedium in andere projecten/databases hergebruiken

Gebruik van hetzelfde identificatiemedium in verschillende projecten/databases

U kunt hetzelfde identificatiemedium echter niet alleen binnen een project gebruiken (zie Identificatiemedium in hetzelfde project hergebruiken).

Daarnaast kunt u hetzelfde identificatiemedium niet alleen in verschillende sluitsystemen gebruiken, maar ook in verschillende databases:

  1. Synchroniseer het identificatiemedium in uw project (zie Identificatiemedium synchroniseren (incl. passagelijst lezen)).
  2. Synchroniseer hetzelfde identificatiemedium in een ander project of in een andere database.
  1. Het identificatiemedium wordt in meerdere sluitsystemen gebruikt, die onafhankelijk van elkaar zijn.

Herkenning aan de hand van serienummer

Beide identificatiemedia (hoewel ze in verschillende projecten zijn) hebben in het venster Transponder in het veld Serienummer dezelfde invoer.

Met één blik op de geprogrammeerde transponder ziet u of het werkelijk om één en dezelfde transponder gaat:

Herkenning aan de hand van de geprogrammeerde datasets

U herkent het gebruik in andere databases ook aan de geprogrammeerde datasets:

  1. Transponder geopend.
  1. Klik op de button Synchroniseren .
  2. Het venster Synchroniseer transponder gaat open.
  3. Synchroniseer de transponder (zie Identificatiemedium synchroniseren (incl. passagelijst lezen)).
  4. Vouw de zone Geprogrammeerde records uit.
  1. Naargelang het sluitsysteem waarin u zich bevindt, ziet u in de geprogrammeerde datasets een tweede sluitsysteem. In tegenstelling tot hergebruik in hetzelfde project (zie Identificatiemedium in hetzelfde project hergebruiken) ziet u echter alleen de sluitsysteem-ID. De sluitsysteem-ID is ook in het identificatiemedium opgeslagen en daarom bekend. De naam van het sluitsysteem is echter in een andere database opgeslagen en kan daarom niet worden weergegeven.