Autorisatiegroepen als lijst exporteren

Alle autorisatiegroepen in uw sluitsysteem kunnen als PDF worden geëxporteerd.

In de PDF worden precies dezelfde autorisatiegroepen in dezelfde volgorde als in de AXM Classic weergegeven.

Dit betekent dat u de weergave voor het exporteren kunt sorteren en filteren. U kunt hiermee ook de geëxporteerde lijst sorteren en filteren.

U kunt rapporten personaliseren (zie Rapporten en exporten personaliseren).

 1. AXM Classic geopend.
 2. Minstens één autorisatiegroep aangemaakt (zie Autorisatiegroepen aanmaken).
 1. Klik op het oranje AXM-symbool .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep BEDIENING VERGRENDELINGSSYSTEEM de invoer Autorisatie groepen.
 4. AXM-lijst gaat dicht.
 5. Het tabblad Autorisatie groepen gaat open.
 6. Selecteer indien nodig in het dropdownmenu een bepaald of alle sluitsystemen met de te exporteren autorisatiegroepen.
 7. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 8. Klik op de button Exporteren.
 9. Het Explorer-venster gaat open.
 10. Bewaar de PDF in een map naar uw eigen keuze.
 11. Het Explorer-venster gaat dicht.
 1. Weergegeven autorisatiegroepen worden als PDF (DIN A4) geëxporteerd.