Alle autorisatiegroepen van een project weergeven

  1. AXM Classic geopend.
  2. Minstens één autorisatiegroep aangemaakt (zie Autorisatiegroepen aanmaken).
  1. Klik op het oranje AXM-symbool .
  2. AXM-lijst klapt open.
  3. Selecteer in de groep BEDIENING VERGRENDELINGSSYSTEEM de invoer Autorisatie groepen.
  4. AXM-lijst gaat dicht.
  5. Het tabblad Autorisatie groepen gaat open.
  6. Selecteer in het dropdownmenu voor het sluitsysteem de invoer Alle.
  1. Alle autorisatiegroepen uit alle sluitsystemen in hetzelfde project worden weergegeven.

De weergegeven autorisatiegroepen kunt u ook als lijst exporteren (zie ).